Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Djelovanje učeničkog vijeća

Vijeće učenika predstavničko je tijelo učenika škole.
Svrha Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećem, Vijećem roditelja i općenito gradskim institucijama i pravnim osobama. Ukratko, rad na poboljšanju života u školi i gradu. Sastavljeno je od 15 članova (po jedan predstavnik iz svakog razrednog odjela).

ZADACI VIJEĆA UČENIKA
 • bira predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara na rok do kraja tekuće školske godine
 • upućuje prijedloge, mišljenja i slične predstavke školskim tijelima i ravnatelju o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza učenika
 • raspravlja o problemima u odgojno-obrazovnom procesu, izostancima, disciplini učenika
 • podiže školsko ozračje na kvalitetniji nivo
 • zastupa razvoj učeničkih prava, interesa, obveza i uloga u školi
 • aktivno sudjelovanje učenika u uređivanju školskog prostora, oglasnih ploča škole, web stranice i sl.
 • uključenje što većeg broja učenika u razne aktivnosti koje se organiziraju na nivou škole, grada i sl.
 • uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti
 • vođenje brige o školskim prostorima, u suradnji sa ostalim učenicima, te izrađivanje projekata kako oplemeniti učionice, hodnike i ulaz u školu, školsko dvorište kako bi se osjećali udobnije u svom radnom prostoru i njegovom okružju
 • ukazivanje na probleme s kojima se učenici suočavaju u školovanju te pokušavanje pronalaženje rješenja tih problema
 • promicanje brige o društveno nezbrinutim slojevima
 • aktivno sudjelovanje učenika u obilježavanju važnih datuma naše domovine i kulturne baštine, kao i važnih zbivanja u školi
 • sudjelovanje u organizaciji izleta, maturalnih zabava i sličnih aktivnosti
 • organizacija aktivnosti podrške učenika – učenicima (učenje, izostanci, humanitarna pomoć)
 • predlaganje učenike za pohvale i nagrade
 • obavještavanje o radu i zaključcima Vijeća učenika putem oglasne ploče, te prijenos informacija s Vijeća učenika na članove razrednih odjela
 • praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada škole
 • suradnja s drugim učeničkim vijećima i organizacijama mladih
 • organiziranje raznih tečajeva i edukacija prema prijedlozima učenika
 • sudjelovanje u radu povjerenstva za kvalitetu u svrhu samovrednovanja škole.
Vijeće učenika odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a vodi i priprema ih predsjednik kojega u slučaju eventualne spriječenosti mijenja zamjenik.
Vijeće učenika kada odlučuje mora biti prisutna najmanje polovica članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih učenika.
Sjednice Vijeća učenika sazivaju predsjednik Vijeća učenika ili ravnatelj.
Sjednici Vijeća učenika može biti nazočan ravnatelj, a po potrebi i druge stručne osobe, ovisno o dnevnom redu.