Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE šk.god. 2022./2023.

 

NASTAVNIK

Srijeda

28.06.2023.

Četvrtak

29.06.2023.

Petak

30.06.2023.

Ponedjeljak

03.07.2023.

Utorak

04.07.2023.

Srijeda

05.07.2023.

Četvrtak

06.07.2023.

Petak

07.07.2023.

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

1,2

3,4

5,6

 

 

SANDA

NJEGIĆ

 

 

 

 

 

2b

2c

2d

U12

 

 

2b

2c

2d

U12

 

 

2b

2c

2d

U12

 

2b

2c

2d

U12

 

 

 

2b

2c

2d

U12

 

 

 

 

2b

2c

2d

U12

 

 

 

 

ELEONORA RUPIĆ

 

1a

2a

3a

U4

 

 

1a

2a

3a

U4

 

1a

2a

3a

U4

 

 

 

 

 

1a

2a

3a

U4

 

 

 

1a

2a

3a

U4

 

 

1a

2a

3a

U4

 

 

 

 

 

KRANJČEC

PERIŠIĆ G.

 

 

 

 

1a

1b

2c

U1

 

 

 

1a

1b

2c

U1

 

1a

1b

2c

U1

 

 

 

 

 

1a

1b

2c

U1

 

 

1a

1b

2c

U1

 

 

 

1a

1b

2c

U1

 

 

M. MARKOČ

 

 

 

 

1a

U1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARE KUNDIČEVIĆ NAKIĆ

 

 

 

 

 

1d

2c

U12

 

 

1d

2c

U12

 

 

1d

2c

U12

 

 

 

1d

2c

U12

 

1d

2c

U12

 

 

 

1d

2c

U12

 

 

 

 

 

N. PAIĆ

 

 

 

 

2d

U11

1d

U11

 

2d

U11

1d

U11

 

2d

U11

1d

U11

 

1d

U11

2d

U11

 

 

 

 

1d

U11

2d

U11

 

1d

U11

2d

U11

 

 

ANTE

BALJKAS

2a

3a

U13

1a

1c

U13

 

 

 

 

 

 

 

2a

3a

U13

1a

1c

U13

 

1a

1c

U13

2a

3a

U13

 

2a

3a

U13

1a

1c

U13

 

2a

3a

U13

1a

1c

U13

 

1a

1c

U13

2a

3a

U13

 

 

J. PULIĆ

 

2a

U1

 

 

2a

U1

 

 

 

 

 

2a

U1

 

 

2a

U1

 

 

2a

U1

 

 

2a

U1

 

 

 

 

 

 

AGATA

PERAK

 

 

 

1c

1d

U3

1c

2b

2d

U3

 

1c

1d

U3

1c

2b

2d

U3

 

1c

1d

U3

1c

2b

2d

U3

 

1c

2b

2d

U3

1c

1d

U3

 

1c

1d

U3

1c

2b

2d

U3

 

1c

2b

2d

U3

1c

1d

U3

 

 

 

 

 

NAPOMENA: U1, U3, U4, U8, U11, U12, U13 su brojevi učionica

Fizika kod prof. Markoč u četvrtak (29.liponja) u 09.40 sati, ostali termini u dogovoru s nastavnicom