Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

RAVNATELJ ŠKOLE

Zoran Živković, dipl. ing. elektrotehnike, e-mail: ind.obrt.skola@si.t-com.hr


STRUČNI SURADNICI

Jadranka Novaković, dipl.pedagog, e-mail:jadranka.novakovic@ioss.hr

Hana Tošić, mg. pedagogije - pripravnik

Nataša Kulušić, prof.defektolog, e-mail: natasa.kulusic@ioss.hr

Ljubica Erceg  prof.hrvatskog jezika i književnosti


ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

TAJNIK: Ljiljana Korda, dipl.iur., e-mail: skola@ss-industrijsko-obrtnicka-si.skole.hr, ljiljana.korda@ioss.hr

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Danijela Mikulandra, dipl.oecc., e-mail: racunovodstvo@ioss.hr

REFERENT:  Marina  Donđivić, mg. ekonomije